MC Spotlight: Shrink

Anonymous Staff
August 26, 2022

Isa nanamang emcee na matunog ngayon sa eksena ng underground. Kausapin natin si Shrink!

Read more >

MC Spotlight: Cobs

Anonymous Staff
June 14, 2022

Isa sa mga bagong emcee na matunog ngayon sa underground. Kilalanin natin si Cobs!

Read more >