All

Read all articles.

New Music Videos From FlipTop Emcees

Dante Romero
January 25, 2023

Pinoy hip-hop you don’t stop! Here are the latest music videos featuring your favorite FlipTop emcees.

Read more >

Kahulugan Ng Mga Sikat Na Termino Sa FlipTop (Part 3)

Ned Castro
January 24, 2023

Ano ang ibig sabihin ng mga salitang naririnig mo sa FlipTop? Alamin niyo dito!

Read more >

2022 Pinoy Hip-hop Releases

Dante Romero
January 06, 2023

They kept Pinoy hip-hop alive and well this year. Here are the albums and EPs that dropped in 2022!

Read more >

2022: Makasaysayan na Taon

Anonymous Staff
January 05, 2023

Grabe yung taong 2022. Balikan natin ang mga pangyayari!

Read more >