Pre-Event Reviews

While we wait for the next FlipTop event, let's talk about the lineup.

Pre-event Review ng Zoning 17

Anonymous Staff
May 16, 2024

Zoning 17 na! Pagusapan natin ang matinding lineup nito.

Read more >

Pre-event Review ng Gubat 13

Anonymous Staff
April 03, 2024

Eto na ang mga laban para sa Gubat 13. Talakayin natin ang mga ‘to.

Read more >

Pre-event Review ng Second Sight 12

Anonymous Staff
March 05, 2024

Eto na ang ika-12 na Second Sight event. Pagusapan natin ang matitinding matchups!

Read more >

Pre-event Review ng Ahon 14 (Day 2)

Anonymous Staff
December 07, 2023

Excited ka na ba para sa Ahon 14? Ating i-rebyu ang lineup ng day two!

Read more >

Pre-event Review ng Ahon 14 (Day 1)

Anonymous Staff
December 05, 2023

Ilang araw nalang at Ahon 14 na! Pagusapan natin ang mga laban sa day 1.

Read more >

Pre-event Review ng Bwelta Balentong 10

Anonymous Staff
September 27, 2023

Ika-sampung kabanata na ng Bwelta Balentong! Ating I-rebyu ang matitinding battles na magaganap.

Read more >

Pre-event Review ng Gubat 12 (Day 2)

Anonymous Staff
September 20, 2023

Malapit na ang pinamalaking Gubat event. Talakayin natin ang mga battle sa day 2!

Read more >

Pre-event Review ng Gubat 12 (Day 1)

Anonymous Staff
September 16, 2023

Eto na ang lineup ng pinamalaking Gubat event. Pag-usapan natin ang mga laban sa day 1!

Read more >

Pre-event Review ng Zoning 16

Anonymous Staff
July 05, 2023

May petsa na ang ikalabing-anim na Zoning! Pag-usapan natin ang mga laban dito.

Read more >

Pre-event Review ng Pakusganay 7

Anonymous Staff
May 18, 2023

Eto na ang pagbabalik ng FlipTop sa Mindanao! Tignan natin ang malupit na mga laban sa Pakusganay 7.

Read more >

Pre-event Review ng Gubat 11

Anonymous Staff
March 28, 2023

Pang labing isang Gubat na! Ating tignan ang napaka tinding lineup.

Read more >

Pre-event Review ng Second Sight 11

Anonymous Staff
March 01, 2023

Second Sight na! I-rebyu natin ang lineup ng pinaka unang event ng liga sa 2023.

Read more >