Pre-event Review ng Zoning 14

By Anonymous Staff
June 21, 2022

May paparating ulit na FlipTop event. Pagusapan natin ang mga duelo sa Zoning 14!

Read more >

Pre-event Review ng Gubat 10

By Anonymous Staff
May 10, 2022

Makalipas ang higit dalawang taon, muling babalik ang FlipTop sa Visayas! Ating pag-usapan ang mga laban na magaganap sa Gubat 10!

Read more >

Pre-event Review ng Second Sight 10

By Anonymous Battle Emcee
April 01, 2022

Ating pag-usapan ang mga laban na magaganap sa ika-sampung Second Sight. Ito ang unang event na may live crowd mula pa noong FlipTop Festival.

Read more >